Tâhirü’l-Mevlevî; Şâir Anıtları ve Şâir Ali İffet Merhum Hakkında Hatıralar

15,99

Tâhirü’l-Mevlevî külliyatına katılacak bu eser müellifin Şâir Anıtları ve Şâir Ali İffet Merhum
Hakkında Hatıralar isimli iki kitabını biraraya getirmektedir. Şâir Anıtları tarih düşürme ve
ebced hesabı hakkında derli toplu bilgi vermekte, ardından da yazarın yakından tanıdığı 28
şair hakkında değerlendirmeler ile onların ölümleri münasebetiyle düşürdüğü tarih
manzumeleri yer almaktadır. Tâhirü’l-Mevlevî ‘nin şairler hakkında verilen bilgiler ile ölümleri
için düşürülen tarih manzumeleri, edebiyat tarihi, dönemim edebî hayatı açısından belge
niteliği taşımaktadır. Müellif eserini şu cümlelerle takdim etmektedir:”Eski şairlerimiz, olup biten işler için olduğu gibi doğumlar ve ölümler için de tarih yazar, bir
mısra yahut bir beyitle ehemmiyetli zevata ebedî bir âbide dikmiş olurlardı. Ben de tanıdığım
yahut eserlerini okumakla bildiğim şairlerden otuz kadarına bu yolda birer tarih yazmış,
onların öldükleri yılları olsun sonradan geleceklere andırmak istedim. ”
Bu kitabı meydana getiren ikinci eser, Ali İffet Merhum Hakkında Hatıralar adını taşımaktadır.
Bu eserde yazarımız, çok sevdiği “emsâline az tesadüf edilir kâmil bir insan, benzerine pek az
rast gelinir vefâkâr bir dost idi. Ben onu şairliği için değil, insanlığı ve dostluğu dolayısıyla
yürekten sever ve hürmet ederdim.” dediği dostu İzmirli şair Ali İffet Gençarap (1869-1941)
hakkındaki hatıralarına yer vermiştir. İki yazma nüshası bulunan ve biri müellif hattıyla
kaleme alınan eser, nüshalar karşılaştırılarak hazırlandı.

ISBN

Yazar

Yayıncı

Sayfa

Basım tarihi

Baskı

Kapak türü

Kağıt türü

Ebat (mm)

Yayıncı sınıflandırması

Dil

Shopping Cart
Scroll to Top