Sultan İkinci Abdulhamid Han ve Ecdadı Osmanlı Ailesinin Bazı Meziyetleri Hakkında Öz Açıklama

9,99

Orijinal adı Hulâsetü’l-Beyân fî Ba’dı Meâsiri Mevlânâ es-Sultân Abdilhamîd es-Sânî ve Ecdâdihî Âli ‘Osmân olan elinizdeki risâle, II. Abdulhamid Han döneminde Beyrut Hukuk Mahkemesi’nin kadısı olan Yûsuf bin İsmâil en-Nebhânî tarafından yazılmış ve hicrî 1312 / miladi 1894’de Beyrut’ta el-Matba’atu’l-Edebiyye’de basılmıştır. Osmanlı hânedânının ve özellikle Sultan II. Abdulhamid Han’ın İslâm’a ve Müslümanlara yönelik yaptığı hizmetleri anlatan kitap, o dönemde başlayan hilâfet aleyhtarı söylemlere karşı engel olmak için müellif tarafından 10 bin nüsha basılarak dağıtılmıştır.

ISBN

Yazar

Yayıncı

Sayfa

Basım tarihi

Baskı

Kapak türü

Kağıt türü

Ebat (mm)

Yayıncı sınıflandırması

Dil

Shopping Cart
Scroll to Top