Mevlânâ Celâleddin Rûmi Bir Oryantalistin Perspektifinden

15,99

Tasavvuf ya da diğer bir ifade ile İslâm’ın mânevi örüntüsü düşünüldüğü, tartışıldığı zaman Hz. Mevlâna akla gelen ilk isimlerin başında yer alır. Mevlana Batı toplumları tarafından da bilinen ve kendisine hayranlık duyulan sûfi bir şairdir. Batı’da en çok okunan eserlerin başında Mesnevi gelmektedir. Onun eserleri Amerika’ da en çok okunan kitaplar arasına girmiştir. Mevlâna’nın buralara ulaşmasında, eserlerinde ki mânevî tecrübelerin insanlarla paylaşılmasında kuşkusuz araştırmacıların çok büyük katkıları olmuştur. Schimmel bunların başında gelen bilim insanlarından birisidr. Tasavvûfî aşk şiirinin en büyük üstâdı olarak kabul edilen Hz. Mevlâna’nın yedi asır önce sözcükler ile somut aleme aksettirdiği derin duygular hala tazeliğini muhafaza etmektedir. Zira Mevlâna ister Anadolu halkı, ister diğer müslüman topluluklar, isterse de Batılılar olsun insanlığa sonsuz aşkının unutulmaz nağmelerini terennüm etmiştir. İçini maşuku için tamamen boşalttığı neyinden çıkan sızı ve hasret dolu beyitleri Annemarie Schimmel’i de etkilemiştir. Henüz on beş yaşlarındayken hocasından duyduğu Mesnevî beyitleriyle başlayan bu sevgi hayatının sonuna kadar artarak, yükselerek sürmüştür. Bu coşkunlukla Schimmel tasavvuf ve Mevlâna üzerine yapmış olduğu araştırmalar üzerine parmak ile gösterilecek ender bilim insanlarından olmuştur. Günümüzde Mevlâna, hakkında en çok konuşulan mutasavvıf şâirlerin başında gelmektedir. Hakkında çok sayıda araştırma yapılmış, eserler yazılmıştır. Fakat yapılan tüm bu tetkikler Mevlâna’yı olduğu gibi yansıtmamaktadır.

ISBN

Yazar

Yayıncı

Sayfa

Basım tarihi

Baskı

Kapak türü

Kağıt türü

Ebat (mm)

Yayıncı sınıflandırması

Dil

Shopping Cart
Scroll to Top