Kutsal Kan Kutsal Kase

9,99

Birinci Haçlı Seferi, 1099 yılında Kudüs’ün düşmesi ve yaklaşık 460 yıldır Müslümanların egemenliği altında bulunan toprakların Hıristiyanların eline geçmesiyle sonuçlandı. Haçlılar, Kudüs’ü kendilerine başkent yaptılar ve sınırları Filistin’den Antakya’ya kadar uzanan bir Latin krallığı kurdular. Bu tarihten sonra haçlıların Ortadoğu’da tutunabilme mücadelesi başladı. Kurdukları devleti ayakta tutabilmek için örgütlenmeleri gerekiyordu. Bu nedenle daha önce benzeri bulunmayan “askeri tarikatlar” kuruldu.

Bu tarikatların üyeleri, Avrupa’dan Filistin’e göç edip, burada bir tür manastır hayatı yaşıyor, bir yandan da Müslümanlara karşı savaşmak üzere askeri eğitim görüyorlardı. Bu tarikatlardan tapınakçılar, haçlıların Kudüs’ü ele geçirmelerinden ve bir Latin krallığı kurmalarından yaklaşık 20 yıl sonra tarih sahnesine çıktılar. Ortaçağ Avrupacının en güçlü, en etkili ve hakkında en çok konuşulan örgütlerinden biri olacak bu tarikatın kuruluşu Kudüs’te sessiz sedasız gerçekleşti. 1118’de, aralarında Geoffroi De Saint-Omar ve Hugues de Payens’in bulunduğu, Doğu’daki dokuz haçlı şövalyesi kendilerini dine adadılar. 1120’de Foulgues D’angers, 1125 yılında Champagne Kontu Hugo tarikat şövalyesi oldular. 1118 yılında kurulan ve herkesçe tanınan adı “tapınakçılar” veya “tapınak şövalyeleri” olan bu tarikatın tam ismi “İsa’nın ve Süleyman Tapınağı’nın yoksul şövalyeleri” idi. (“pauperes commilitones christi templique salomonis”)

9 Kurucu Şövalye şu isimlerden oluşuyordu:

Hugues De Payens,
Godfrey De St. Omar,
Godfrey Rossal,
Gundemar,
Godfrey Bisol,
Payen De Montdidier,
Archibald Des St. aman,
Andrew De Montbard ve
Provins Kontu

Yukarıda adı geçen kurucular dönemin Kudüs Kralı II. Baldwin’in huzuruna çıktılar ve Birinci Haçlı Seferi’nin ardından Kudüs’e akın eden Hıristiyan Hacıların mallarını ve canlarını koruma işine talip olduklarını belirttiler. Kral Hugues De Payens’i yakından tanıyordu. Kendilerine büyük destek verdi; aynı zamanda onlara bir zamanlar Süleyman Tapınağı’nın yer aldığı Mescidi Aksa’yı da kapsayan bölgeyi tahsis etti. Selahaddin Eyyubi ‘nin Hıttin savaşı’nın ardından Kudüs’ü geri almasına kadar geçen 70 yıl süresince “Tapınak Tepesi”, Tapınakçılar’ın merkezi oldu. kendilerine “Süleyman Tapınağı” ile bağlantılı bir isim verilmesinin nedeni de işte budur.

ISBN

Yazar

Yayıncı

Sayfa

Basım tarihi

Baskı

Kapak türü

Kağıt türü

Ebat (mm)

Yayıncı sınıflandırması

Dil

Shopping Cart
Scroll to Top