Kolorektal Cerrahi Hastalıklar

112,99

1 Bölüm Kolon ve Rektumun Anatomik ve Fizyolojik Yapısı: Emilim, Salgı, Motilite
ve Defekasyon
2 Bölüm Kolon ve Rektum Hastalıklarda Kullanılan Tanı Yöntemleri
3 Bölüm Kolonoskopi endikasyonları ve hazırlık
4 Bölüm Benign Kolorektal Hastalıklar
5 Bölüm Kolorektal Aciller
6 Bölüm Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
7 Bölüm Kolonik polipler tanı, tedavi ve takip protokolleri
8 Bölüm Kolonun Malign Hastalıklarında Klinik, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
9 Bölüm Rektum Malign Neoplazmı
10 Bölüm Endoskopik Ultrasonografinin Kolorektal Kanserde Yeri
11 Bölüm Kolon ve Rektum Hastalıklarında BT/MRG’nin Yeri
12 Bölüm Kolorektal Kanserlerde PET/BT ve PET/MR Görüntüleme
13 Bölüm Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri Günümüzde ve Gelecekte
14 Bölüm Rektum Kanserinde Neoadjuvan Tedavi
15 Bölüm Metastatik Kolon ve Rektum Tümörlerine Yaklaşım
16 Bölüm Kolon Kanserinde Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapinin Yeri
17 Bölüm Retrorektal Tümörler
18 Bölüm Kolorektal Kanserlerde Stent Kullanımı
19 Bölüm Pelvik Taban Hastalıkları
20 Bölüm Kolorektal Cerrahi Rezeksiyon Materyalinin Değerlendirilmesi
21 Bölüm Kolorektal Kanserlerin Genetiği
22 Bölüm Kolon Kanserinde Nütrisyon Desteği
23 Bölüm İntestinal Stomalar
24 Bölüm Kolorektal Anastomoz Kaçaklarında Endovak Uygulaması
25 Bölüm Kolorektal Kanser Cerrahisinde Anestezi
26 Bölüm Kolorektal Kanserde Kullanılan Biyobelirteçler

ISBN

Yazar

Yayıncı

Sayfa

Basım tarihi

Baskı

Kapak türü

Kağıt türü

Ebat (mm)

Yayıncı sınıflandırması

Dil

Shopping Cart
Scroll to Top