İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1

43,99

Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir;

COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE GIDA TEDARİK ZİNCİRLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİNİN Z
KUŞAĞI GENÇ GİRİŞİMCİ ADAYLARDA İNCELENMESİ

PAZARLAMA BİLİMİNDE KRİTİK OLAY TEKNİĞİNE DAYALI HİKÂYE ANLATICILIĞI:
KAVRAMSAL BİR İNCELEME

TÜRKİYE’DE COVID-19 SALGINININ İŞÇİ SINIFI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI

DAYTON BARIŞ ANLAŞMASI GÖLGESİNDE BOSNA HERSEK’TE KAMU YÖNETİMİ

POLİTİK BELİRSİZLİĞİN HİSSE SENEDİ PİYASALARINA ETKİLERİ: G20 ÜLKELERİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL KONTEYNER TERMİNALLERİNİN GÖRECELİ ETKİNLİĞİNİN
BELİRLENMESİ

E-MUHASEBE VE MESLEK MENSUBUNA ETKİLERİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BAŞARI FAKTÖRLERİNİN DEMATEL YÖNTEMİ İLE
ANALİZİ

İNGİLTERE’DE YENİ KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI (1979-2019) VE TÜRKİYE İÇİN
ÖNERİLER

AR-GE HARCAMALARININ KÜRESEL REKABET VE KÜRESEL YENİLİK ENDEKSİNE
ETKİSİ (AB ÜYE VE ÜYE OLMAYAN ÜLKELER) ARASI UYGULAMA

İŞLETMELERDE BÜTÇELEME İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK
ANALİZİ (1971 – 2020)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME’NİN SOSYAL VE ÖZEL FAYDALARI

SOSYAL KORUMA HARCAMALARI: TÜRKİYE VE AB KARŞILAŞTIRMASI

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARINA
YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

PANDEMİ SÜRECİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE
DEĞERLENDİRME

FİJİTAL PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: NİTEL BİR
ÇALIŞMA

LİDERLİK VE DEĞİŞİM

PAZARLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIM: RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARINA
İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR İNCELEME

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA: NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE
KURAMSAL BİR İNCELEME

GELENEKSEL GİYİM KÜLTÜRÜNÜN TURİSTİK ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK
PAZARLANMASINDA YEREL İDARELERİN ROLÜ. ZARA BEBEKLERİ

PAZAR TABANLI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK VE TRA2 ÖZELİNDE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞI

ÇEVİK ÜRETİMİN OPERASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ: ÇAY SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

COVID-19’UN TURİZM ŞİRKETLERİNİN MALİ TABLOLARINA ETKİSİ

ÇAĞDAŞ MALİYETLEME YÖNTEMLERİNDEN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE
KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ: ÖRNEK UYGULAMA

ISBN

Yazar

Yayıncı

Sayfa

Basım tarihi

Baskı

Kapak türü

Kağıt türü

Ebat (mm)

Yayıncı sınıflandırması

Dil

Shopping Cart
Scroll to Top