Hayatü’s Sahabe Tercümesi; İslam’ın Altın Çağı

78,99

Peygamber (s.a.v.) ve ashabının hayatı yaşayışları ve o devirler Müslümanlar için en kuvvetli iman ve
sevgi örneği gösteren gür bir kaynaktır. İslâm ümmeti iman ateşini onlardan alır. O ateş içtimaî fırtınalar
içinde sönmek üzere olan kalplerdeki küllenmiş közleri tekrar alevlendirir. O devir İslâm’ın davetine icabet
eden ona inanan ve kalpleriyle onu tasdik eden insanların devridir. O devir İslâm’a davet edildiklerinde;
“Rabbimiz! Biz ‘Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik hemen iman ettik.” (Âl-i İmrân
193) demekten kendilerini alamayanların devridir. O devir Asr-ı Saadet’tir İslam’ın altın çağıdır.
Muhammed Yusuf Kandehlevî Muhammed İlyas Kandehlevî’nin oğlu olup Hindistan’ın Şah Cihan zamanında
dindarlığıyla müderris ve mürşitleriyle tanınmış meşhur bir aileye mensuptur. Hicri 25 Cemâdiye’l-Ûlâ 1335 (20 Mart 1917
Salı) tarihinde Hindistan’ın Dehli vilâyetinde dünyaya gelen müellif ilim ve amelleriyle şöhret bulan bir aile çevresinde
büyümüştür. Büyük alimlerden okumuş onların terbiye ve murakabeleri altında yetişmiştir.
Katıldığı toplantılarda saatlerce konuşuyordu. Konuşmalarının çoğu Hz. Peygamber)in ve sahabilerinin hayatlarından
örnekler vermekle geçiyordu. İrşad ve tebliğ vazifesini yerine getirirken birçok uzun konuşmalar ve meşakkatli yolculuklar
yaptı. Samimi ve inançlı bir kimse idi. Özellikle Hz. Peygamber’in ve ashabının ve onların tabiinlerinin yaşadığı devirler
hakkında derin bir bilgiye sahipti.
Bütün hayatı dopdolu olmasına rağmen Hayâtu’s Sahâbe ve Emâni’l-Ahbâr adında iki büyük kitap telif etmiştir.

ISBN

Yazar

Yayıncı

Sayfa

Basım tarihi

Baskı

Kapak türü

Kağıt türü

Ebat (mm)

Yayıncı sınıflandırması

Dil

Shopping Cart
Scroll to Top