Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Adli Çözüm Yolları

23,99

Ülkemizin 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği anlaşması imzalaması sonucu gümrük vergilerine ilişkin hukuksal düzenlemeler yapılmış ve bunun sonucu olarak da 4458 sayılı Gümrük Kanunu söz konusu anlaşma çerçevesinde revize edilmiş olup, gümrük işlemleri ve gümrük vergi oranları, eşyaya ait tarife istatistik pozisyonu, tarhı, tahakkuku, tebliğ ve tahsilinden kaynaklı ihtilafların çözümünde birçok usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bununla beraber dış ticaretin ithalat bazlı olarak her geçen gün artması, dış ticarete konu mal çeşitliliğinin çoğalması, dolayısıyla artan bu mal çeşitliliğine uygulanacak gümrük vergilerindeki uygulamalar nedeni ile gümrük işlemleri ve gümrük vergilerinin uygulanmasında sorunlar yaşanmaya başlanılmıştır. Bu kitabın amacı gümrük vergilerinin gelişimi, çeşitleri, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve nedenleri ile bu sorunlar sonucu oluşan ek tahakkuk ve para cezası kararlarına karşı uzlaşma ve itiraz süreçleri hakkında bu sektörde hizmet alan gerçek ve tüzel kişilere yol göstermektir. Dolayısıyla bu amaca uygun olarak gümrük vergisi ve çeşitleri tanımlaması yapılmış, gümrük vergisine konu tarife, kıymet ve menşe ile gümrük yükümlülüğünün doğması hakkında bilgi verilmiştir. Gümrük vergi ve cezalarının hangi ihlaller sonucu oluştuğu ve oluşan bu ihlaller nedeni ile ortaya çıkan kararlar karşısında idari ve adli yollara müracaat, müracaat öncesi ve sonrası süreçler örnek yargı kararları ile konu hakkında detaylı bilgi okuyucuya sunulmuştur.

ISBN

Yazar

Yayıncı

Sayfa

Basım tarihi

Baskı

Kapak türü

Kağıt türü

Ebat (mm)

Yayıncı sınıflandırması

Dil

Shopping Cart
Scroll to Top