Bist Turizm Şirketlerinde Veri Zarflama Analizi ve Finansal Performans

17,99

1 GİRİŞ
2 TURİZM SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2.1. Turizm Kavramı ve Tanımı
2.2. Turizm Sektörünün Genel Özellikleri ve Etkileri
2.3. Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri ve
Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
2.3.1. Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri
2.3.2. Türkiye Ekonomisinde Turizm Sektörü
3 PERFORMANS ANALİZİ VE TEMEL KAVRAMLAR
3.1.Performans Kavramı
3.2.Verimlilik
3.3. Etkinlik
3.3.1. Etkinlik Ölçümlerinin Önemi
3.3.2. Etkinlik Türleri
3.3.2.1. Teknik Etkinlik
3.3.2.2. Fiyat Etkinliği
3.3.2.3. Ölçek Etkinliği
3.3.3. Etkinlik Ölçüm Yöntemleri
3.3.3.1. Oran (Rasyo) Analizi
3.3.3.2. Parametrik Yöntemler
3.3.3.3. Parametrik Olmayan Yöntemler
3.3.3.3.1. Parametrik Olmayan Ölçüm Yöntemlerin Avantajları
3.3.3.3.2. Parametrik Olmayan Ölçüm Yöntemlerinin Dezavantajları
4 LİTERATÜR TARAMASI
4.1. Turizm Sektöründe Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi Kullanılarak
Yapılan Performans Ölçümlerine Yönelik Literatür Taraması
4.2. Diğer Sektörlerde Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi Kullanılarak
Yapılan Performans Ölçümlerine Yönelik Literatür Taraması
5 ARAŞTIRMANIN VERİ VE YÖNTEMLERİ
5.1. Araştırmanın Veri Seti ve Modellemeleri
5.1.1. Çalışmada Kullanılan Karar Verme Birimleri (KVB
5.1.2. Çalışmada Kullanılan Modeller ve Girdi-Çıktı Değişkenleri
5.2. Araştırmanın Yöntemi
5.2.1. Veri Zarflama Analizi (VZA
5.2.1.1. Veri Zarflama Analizinin Güçlü ve Zayıf Yönleri
5.2.1.2. Veri Zarflama Analizinin Uygulama Aşamaları
5.2.1.2.1. Karar Verme Birimlerinin (KVB) Seçimi
5.2.1.2.2. Verilerin Elde Edilmesi
5.2.1.2.3. Etkinlik Değerleri ve Sınırının Saptanması
5.2.1.2.4. Referans Kümelerinin Belirlenmesi
5.2.1.2.5. Etkin Olmayan KVB’ler İçin Hedef Belirleme
5.2.1.2.6. Sonuçların Değerlendirilmesi
5.2.1.3. Veri Zarflama Analizinin Matematiksel ve
Grafiksel Gösterimi
5.2.1.3.1. VZA’nın Matematiksel Gösterimi
5.2.1.3.2. VZA’nın Grafiksel Gösterimi
5.2.1.4. Veri Zarflama Analizi Modelleri
5.2.1.4.1. Charnes Cooper Rhodes (CCR) Modeli
5.2.1.4.1.1. Girdiye Yönelik CCR Modeli
5.2.1.4.1.1.1. Girdiye Yönelik CCR Modelinin Etkinliği

ISBN

Yazar

Yayıncı

Sayfa

Basım tarihi

Baskı

Kapak türü

Kağıt türü

Ebat (mm)

Yayıncı sınıflandırması

Dil

Shopping Cart
Scroll to Top