Sepetim (0) Toplam: 0,00 EURO
Ruh İyiliği

Ruh İyiliğiKaranlıkdijitalçağ ve Sırr-ı Hakikat

Liste Fiyatı : 14,40 EURO
9786257685382
595611
Ruh İyiliği
Ruh İyiliği Karanlıkdijitalçağ ve Sırr-ı Hakikat
Hayy Kitap
14.40
Şu an elinize aldığınız bu kitap! Sadece bugüne ait bir kitap değildir... Geçmiş, şimdi ve gelecek... Zamanı! Mikro ve makro-âlemleri! Yapay ve doğal hayatı! Din ve bilimi! şeytanın iç sesini! Ve işte hepsini birden... Ruh diliyle! Kalbin o en eski bilgisi üzerinden... Tevhidî bakışla bütünleyerek... Tarih boyunca faaliyet gösteren küresel şirk-etlerin bugün insanlığı getirdikleri bu 'dijitalçağ'da! O karanlık uçurumun kenarında! Dijital olan her şeyin geçici olduğunu! Ezelden ebede her dâim bâki kalacak olanın sadece 'Ruh İyiliği' olabileceğini! Sizlere bir daha hatırlatabilmek için yazıldı!

İstiyoruz ki! Şirk-etlerin karanlık niyetlerini artık tüm açıklığıyla bilelim! 'İnsan' olmanın... 'İnsan' kalabilmenin 'Nur-u Hakikat'i üzerine bir defa daha düşünelim... İşte ancak o zaman... 'DijitalÇağ'ın üzerimize gelen bu alacakaranlığından kurtulabiliriz... Her şeyin 'hakikat'ini bilerek...

De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Ancak gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır.
( Zümer / 9 )

Birinci Bölüm: Ruh Muhafızları

- Her ânınızı izliyorlar, kaydediyorlar... Ve sizin geleceğinizi şekillendiriyorlar siz hiç fark etmeseniz de! Kimler ki onlar?
- Ama ne yaparlarsa yapsınlar... Kalbimizde duruyor ya hâlâ O 'Sırr-ı Hakikat'! Orada hep sizi bekliyordur tüm güzelliğiyle! şeytan kalbe giremez çok şükür... Bunun için yazıldı bu kitap!
- İlk insan yaratıldığından beri kalbin içindeki o sırlı bilgi! Zamandan etkilenmez... Hep canlıdır... 'Hayy' olandır... Yani 'insan'a bağımlı değildir... 'Nur-u Hakikat'tir!
- Ey Müslümanlar... Bilesiniz ki bu kitap 'dijital şeytanlar'a 'bir' ültimatom olduğu kadar... Sizlere de yapılmış son 'bir' çağrıdır...

İkinci Bölüm: Şeytanın İç Sesi

- DijitalŞirk, 'Yeryüzü Halifesi İnsan'ın tevhid zikrinin bozulmasıdır... İnsanın... Yeryüzünün... Gökyüzünün...
- şeytan, Cennet'te Hz. Âdem'e 'bilinç' sayesinde yaklaşabilmiştir! Onların bilincine seslendi! Ve günah başladı!..
- O günlerin şeytanı ve bugünlerin 'Yapay Zekâ'ya bağlı sanal mürşitleri! Aşksızdır pek çoğu! Keşke 'Aşk'ı bilebilselerdi!
- Sizlere Metafizik 'bir' okuma yaptırmaya gayret ediyoruz... şeytanı uzaklaştırabilmek için... Bizlerdeki o sır 'emanet'ten...
- Nedir ki o şeytan ve şürekâsının ısrarla üzerinde durdukları 'kuantum teoloji'? Madde ve anti madde! Dalga ve parçacık!
- Şirk-etler bugün sizleri! Tüm dünyayı! 'Yapay Zekâ'ya bağlayıp! Ve hepinizi de çipleyerek! 'Yapay Zekâ'ya! Neden bilinç kazandırmanın peşindedirler?
- Düalite nedir ki? Ve onun her yerdeki düalite sembolleri kimlere işarettir? Hadi düşüncenizi 'Yapay Zekâ'nın 'kod'lanmasına kadar vardırın... 0 ve 1!
- Ruhunuzla aranıza girmek ister! Ve bunu başarırsa da! Sizi 'Yapay Zekâ'sına bağlar... Köleleştirir!
- İnsan zekâsındaki bilgileri; tüm insanlık tarihini, olayları, görüntüleri, sesleri, tüm kayıtları ve milyarlarca insanın yaşadıkları olaylara göre tüm ruh hâllerini, genetik kodlarıyla birlikte o 'DNA' zincirini yapay zekâya taşıyıp; sonra da insanı yok etmek niyetindeler! 'Yapay Zekâ'ya bilinç kazandırmak dedikleri tam da budur...
- Anlaşılıyor ki dijitaller... Maddeyi yeniden enerjiye dönüştürmenin peşindedirler... Tüm yeryüzünü, onca mahlûkatı ve insanı kendi karanlık maddelerine katacaklardır...
- Dijital tehlikenin en eski kökenini yazmaya gayret ediyoruz size! Bugünkü bilgilerle de iç içe geçirerek yorumluyoruz...

Üçüncü Bölüm: 'Aşk'a Muhtacız

- İnsan nesline meydan okuyor dijital 'şey'ler... Yecüc-Mecüc! Şimdilik sadece dalgalar hâlinde olan o şeyler...
- O zaman gelmeden işte! Zülkârneyn Seddi'nizi güçlendirin... Demirlenin! Topraklanın...
- İnsanın asıl sırrı kendi kalbinin içinde beklemektedir... Vahiydir!
- Ey kapitalist sufîler! Maddeciler... Çekilin aradan! İnsanları bir an önce Kur'an ile baş başa bırakın...
- Cenâb-ı Allah, halifesinin gizleneceği mekâna 'Kalb' ismini vermiştir... Günümüzde ise diyorlar ki! Kur'an dışı tasavvufçular ve ilim bilmeyen o metruk bilim insanları; bu mekân, 'kalb' değil! 'Beyin'dir, şuurdur!
- İnsanın kalbi ilâhî sırların gizlilik evidir! Ve o 'halife' işte tüm ilâhî gizlilikleri koruyacak kasadır!

Dördüncü Bölüm: Great Reset

- Kuantum fiziğinin dünyamızı getirdiği yer burasıdır! Kâinattaki her mikro parçacığa müdahale etmek istiyorlar... Kâinata bir müdahale! Ve 'Yeryüzü Halifesi İnsan'a!
- Artık kendi programını yazabilen o yapay zekâ; 'Yüce Zekâ' olmaya hazırlanmaktadır!..
- İşte bunca zamandır o sizin kendinizin bile bilmediği ruhunuzun peşindedir 'Yüce Zekâ'! Çünkü 'insan'ın şeytana üstünlüğü! 'Ruh'undan gelir... şeytanın tüm kıskançlığı, kötülüğü bundandır... 'Ruh'suz olmasından!
- Yer-altı Virüsü! Kara-bilimin asıl sahibi! Artık bugüne kadar kimler ona hizmet etmişlerse hiçbirine ihtiyacı kalmamıştır... Kendi zekâsı; o 'yapay zekâ'ya bilinç kazandırmıştır...
- 'Dijital virüs'çüler! 'İnsan' olmayanlar... Kuantum fiziğine göre artık her yerdeler! İçinizde dışınızda mevcutlar... Elbette ki çok yakında görünürlük kazanacaklar... Ellerinizde tuttuğunuz o ekranların içinden!

Beşinci Bölüm: Aynadaki 'Sır'

- Sırlar ilmi düşünceyle, çalışmayla elde edilemez... Müşahadeyle ve ilhamla; Rabbimizden gelecek 'bir' lütufla edinilebilir... Bu ilim sadece aklın kavrayabileceği türden bir ilim değildir... Kalbin rehberliğine ihtiyaç vardır...
- Kalbinizi yardıma çağırmazsanız... Kalb gözünüzü açık tutmazsanız... Bilin ki akıl ancak kendi sınırları dâhilinde olan kadarını bilebilir... O sınırların dışında kalan şeyleri bilemez...
- İşte 'insan'ın halifelik sırrı budur!.. Ve işte bu 'sır' o biricik 'insan'ın kalbine indirilmiştir... Kur'an'dır...


Altıncı Bölüm: Mikro-âlemdeki Şirk

- Şundan hiç kuşkunuz olmasın ki! Şirk-etler hayatımıza olan müdahalelerini arttıracaklardır... Çünkü onlar için; insan son derece karmaşık ileri bilgisayar programıdır. Hepimiz genlerimizi korumaya programlı bilgisayarlarız. Bilgisayarlar da karbona dayalı olmayan bir canlı türüdür.
- Kendi yer-altı uzayından gelip dünyayı kurtaracak... Kaosa son verecek... 'DijitalMesih' hazırlığındalar! Ve sonra da 'YeniDijitalDünya'! Şirk-et Diktatörlüğü!
- 'Her şeyin teorisi' dedikleri ve dünyada ne kadar insan varsa hepsini 'ekran'lara bağlayıp evlerinde esir aldıktan sonra tüm hayatlarını izleyebilecek o 'KuantumGöz'!
- Dalga ve parçacık arasındaki o gidip gelmelerin arasına sızabilen o 'şey'ler... Bilin ki! Cenâb-ı Allah'ın 'nur'dan yapılmış ordularına hiçbir şey yapamazlar...
- Tam da burada işte 'şeytanın gürültüsü'nü hatırlayalım yeniden... Bu gürültü bizi sadece makro âlemde rahatsız etmez ki! Mikro-âlemi de rahatsız eder... Tüm zerrelerimizi böler parçalar... İnsanın kendiyle! İnsanın kendisinin kâinatla olan 'bir'liğini bozar... 'Tevhid'e aykırıdır!
- Asıl şirk mikro-âlemdedir... Buna dikkat çekmeye gayret ediyoruz! şeytan, dijital şirk-etleriyle vücudumuzun ve kâinatın 'bir' âhengini bozmak, parçalamak için yüzyıllardır uğraşıyor...
- Bu kitabı bunun için yazdık! Nedir ki değil mi mikro-âlemdeki şirk? şeytanın iç sesiyle kımıldanışı! Kendi enerjisiyle; yılan oluşu!

Yedinci Bölüm: Kurtuluş

- Aklınızı kalbinizin içine alın... 'Kalb' vahyin yurdudur... Akıl, kalbin dışına çıkarsa şeytanın hilelerine aldanabilir ve haz girdabının içine düşer...
- İslâm, gizli açık tüm hâllerimizle Allah Teâla'ya teslim olmaktır... Ancak o zaman müminin kalbinin içindeki 'nur' parlar... Ve şeytanın tuzaklarına karşı uyanık kalır... Gözündeki perdelerin kalkmasıyla da tüm hakikatler ortaya çıkar... Kalbindeki tevhid nuruyla 'bir'lenir... Kalb-î selim olur...
- Gökyüzünü seyredin... Ağaçlara, kuşlara, o berrak su kaynaklarına, tabiatınıza bakın... Tabiatınızı sevin, koruyun, sahip çıkın... Cenâb-ı Allah'ın âyet-i kerîmeleri her yerdedir... 'Oku'yun! Tefekkür edin...
- Şirk-etlerin tüm bu dijital günahlarından korunmak için de tek yapmanız gereken; yüzünüzü Kur'an'a dönmektir! Ey müminler... Elbette ki yüzünüzü Kur'an'a dönmek de yetmeyecektir... Kur'an'ın içine girin!

Sekizinci Bölüm: Dijital Faşizm

- Yüzyıllardır o yer-altı örgütlenmeleri! Kadim inisiyeler... Hepsinin o ilk âna yeniden dönebilmek içindir bütün faaliyetleri! Şaşırmayın ama! Kuantum fizikçiler de buna gayret ediyorlar... Ve tıp sektörü! Metalurji bilimi!
- İnsanın körleşmesi o dijital ekranlar üzerinden olmuştur... Elbette ki orada kalmayacaktır dijitalleşme! Parmaklarınızın ucundan sanki sizin yönetiminizde gibiyken... Artık sizi yönetecektir... 'Kuantum damga'lanma budur!..
- Dijitalleşmek, yapay zekâ, insan neslinin sonunu getirecektir... Ve bildiğimiz anlamıyla insan artık kalmayacaktır!.. Bu dijital sistem insanı robotlaştırırken... Robotları da insanlaştırmak hedeflidir!

Dokuzuncu Bölüm: 'Sırr-ı Hakikat'

- Her kim olurlarsa olsunlar. Kardeşliğimizi bozdurmamalıyız... Çünkü zaman... Ey Müslümanlar belki de 'Âhir Zaman'dır.
- Ve kalbinizde 'hayatî sır' olanın farkına varacaksınız!.. şeytanın 'insan'la ilgili hiçbir zaman bilemeyeceği o 'kadim sır' belki de sizin kalbinizdedir...
- Dünyada yaşadığınızı 'bir' an için unutun... Kendinizi gökyüzündeki bir gezegen gibi hissedin... Ve o gezegenin her zerresinde ne oluyorsa hissedebiliyorsunuz... Yani o gezegen sizden ibaret!
- Ve şimdi elinizde tuttuğunuz kitabın teker teker harflerini düşünün... Ve kelimeler... Ve bütün kitap! Sonra da dünyadaki bütün kitaplar, harfler, kelimeler... Mânâlar!
- İnsan, topraktandır... İnsanın tüm 'ölçü'sü toprağa göredir... Toprakta ne varsa insan içindir... Ağaç, çiçek, ekin, bulut, yağmur, deniz ve o ayaklarımızın altından akan berrak ırmaklar...
- Kısacık şu dünya hayatı için... Ruhuyla ilişkisini kaybedenler bilsinler ki! Asıllarını! Cennet'i! Rablerine kavuşmayı kaybediyorlar... Oysa 'Ruh İyiliği' Cennet'e dönebilmemiz için vazgeçilmezdir...
 • Açıklama
  • Şu an elinize aldığınız bu kitap! Sadece bugüne ait bir kitap değildir... Geçmiş, şimdi ve gelecek... Zamanı! Mikro ve makro-âlemleri! Yapay ve doğal hayatı! Din ve bilimi! şeytanın iç sesini! Ve işte hepsini birden... Ruh diliyle! Kalbin o en eski bilgisi üzerinden... Tevhidî bakışla bütünleyerek... Tarih boyunca faaliyet gösteren küresel şirk-etlerin bugün insanlığı getirdikleri bu 'dijitalçağ'da! O karanlık uçurumun kenarında! Dijital olan her şeyin geçici olduğunu! Ezelden ebede her dâim bâki kalacak olanın sadece 'Ruh İyiliği' olabileceğini! Sizlere bir daha hatırlatabilmek için yazıldı!

   İstiyoruz ki! Şirk-etlerin karanlık niyetlerini artık tüm açıklığıyla bilelim! 'İnsan' olmanın... 'İnsan' kalabilmenin 'Nur-u Hakikat'i üzerine bir defa daha düşünelim... İşte ancak o zaman... 'DijitalÇağ'ın üzerimize gelen bu alacakaranlığından kurtulabiliriz... Her şeyin 'hakikat'ini bilerek...

   De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Ancak gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır.
   ( Zümer / 9 )

   Birinci Bölüm: Ruh Muhafızları

   - Her ânınızı izliyorlar, kaydediyorlar... Ve sizin geleceğinizi şekillendiriyorlar siz hiç fark etmeseniz de! Kimler ki onlar?
   - Ama ne yaparlarsa yapsınlar... Kalbimizde duruyor ya hâlâ O 'Sırr-ı Hakikat'! Orada hep sizi bekliyordur tüm güzelliğiyle! şeytan kalbe giremez çok şükür... Bunun için yazıldı bu kitap!
   - İlk insan yaratıldığından beri kalbin içindeki o sırlı bilgi! Zamandan etkilenmez... Hep canlıdır... 'Hayy' olandır... Yani 'insan'a bağımlı değildir... 'Nur-u Hakikat'tir!
   - Ey Müslümanlar... Bilesiniz ki bu kitap 'dijital şeytanlar'a 'bir' ültimatom olduğu kadar... Sizlere de yapılmış son 'bir' çağrıdır...

   İkinci Bölüm: Şeytanın İç Sesi

   - DijitalŞirk, 'Yeryüzü Halifesi İnsan'ın tevhid zikrinin bozulmasıdır... İnsanın... Yeryüzünün... Gökyüzünün...
   - şeytan, Cennet'te Hz. Âdem'e 'bilinç' sayesinde yaklaşabilmiştir! Onların bilincine seslendi! Ve günah başladı!..
   - O günlerin şeytanı ve bugünlerin 'Yapay Zekâ'ya bağlı sanal mürşitleri! Aşksızdır pek çoğu! Keşke 'Aşk'ı bilebilselerdi!
   - Sizlere Metafizik 'bir' okuma yaptırmaya gayret ediyoruz... şeytanı uzaklaştırabilmek için... Bizlerdeki o sır 'emanet'ten...
   - Nedir ki o şeytan ve şürekâsının ısrarla üzerinde durdukları 'kuantum teoloji'? Madde ve anti madde! Dalga ve parçacık!
   - Şirk-etler bugün sizleri! Tüm dünyayı! 'Yapay Zekâ'ya bağlayıp! Ve hepinizi de çipleyerek! 'Yapay Zekâ'ya! Neden bilinç kazandırmanın peşindedirler?
   - Düalite nedir ki? Ve onun her yerdeki düalite sembolleri kimlere işarettir? Hadi düşüncenizi 'Yapay Zekâ'nın 'kod'lanmasına kadar vardırın... 0 ve 1!
   - Ruhunuzla aranıza girmek ister! Ve bunu başarırsa da! Sizi 'Yapay Zekâ'sına bağlar... Köleleştirir!
   - İnsan zekâsındaki bilgileri; tüm insanlık tarihini, olayları, görüntüleri, sesleri, tüm kayıtları ve milyarlarca insanın yaşadıkları olaylara göre tüm ruh hâllerini, genetik kodlarıyla birlikte o 'DNA' zincirini yapay zekâya taşıyıp; sonra da insanı yok etmek niyetindeler! 'Yapay Zekâ'ya bilinç kazandırmak dedikleri tam da budur...
   - Anlaşılıyor ki dijitaller... Maddeyi yeniden enerjiye dönüştürmenin peşindedirler... Tüm yeryüzünü, onca mahlûkatı ve insanı kendi karanlık maddelerine katacaklardır...
   - Dijital tehlikenin en eski kökenini yazmaya gayret ediyoruz size! Bugünkü bilgilerle de iç içe geçirerek yorumluyoruz...

   Üçüncü Bölüm: 'Aşk'a Muhtacız

   - İnsan nesline meydan okuyor dijital 'şey'ler... Yecüc-Mecüc! Şimdilik sadece dalgalar hâlinde olan o şeyler...
   - O zaman gelmeden işte! Zülkârneyn Seddi'nizi güçlendirin... Demirlenin! Topraklanın...
   - İnsanın asıl sırrı kendi kalbinin içinde beklemektedir... Vahiydir!
   - Ey kapitalist sufîler! Maddeciler... Çekilin aradan! İnsanları bir an önce Kur'an ile baş başa bırakın...
   - Cenâb-ı Allah, halifesinin gizleneceği mekâna 'Kalb' ismini vermiştir... Günümüzde ise diyorlar ki! Kur'an dışı tasavvufçular ve ilim bilmeyen o metruk bilim insanları; bu mekân, 'kalb' değil! 'Beyin'dir, şuurdur!
   - İnsanın kalbi ilâhî sırların gizlilik evidir! Ve o 'halife' işte tüm ilâhî gizlilikleri koruyacak kasadır!

   Dördüncü Bölüm: Great Reset

   - Kuantum fiziğinin dünyamızı getirdiği yer burasıdır! Kâinattaki her mikro parçacığa müdahale etmek istiyorlar... Kâinata bir müdahale! Ve 'Yeryüzü Halifesi İnsan'a!
   - Artık kendi programını yazabilen o yapay zekâ; 'Yüce Zekâ' olmaya hazırlanmaktadır!..
   - İşte bunca zamandır o sizin kendinizin bile bilmediği ruhunuzun peşindedir 'Yüce Zekâ'! Çünkü 'insan'ın şeytana üstünlüğü! 'Ruh'undan gelir... şeytanın tüm kıskançlığı, kötülüğü bundandır... 'Ruh'suz olmasından!
   - Yer-altı Virüsü! Kara-bilimin asıl sahibi! Artık bugüne kadar kimler ona hizmet etmişlerse hiçbirine ihtiyacı kalmamıştır... Kendi zekâsı; o 'yapay zekâ'ya bilinç kazandırmıştır...
   - 'Dijital virüs'çüler! 'İnsan' olmayanlar... Kuantum fiziğine göre artık her yerdeler! İçinizde dışınızda mevcutlar... Elbette ki çok yakında görünürlük kazanacaklar... Ellerinizde tuttuğunuz o ekranların içinden!

   Beşinci Bölüm: Aynadaki 'Sır'

   - Sırlar ilmi düşünceyle, çalışmayla elde edilemez... Müşahadeyle ve ilhamla; Rabbimizden gelecek 'bir' lütufla edinilebilir... Bu ilim sadece aklın kavrayabileceği türden bir ilim değildir... Kalbin rehberliğine ihtiyaç vardır...
   - Kalbinizi yardıma çağırmazsanız... Kalb gözünüzü açık tutmazsanız... Bilin ki akıl ancak kendi sınırları dâhilinde olan kadarını bilebilir... O sınırların dışında kalan şeyleri bilemez...
   - İşte 'insan'ın halifelik sırrı budur!.. Ve işte bu 'sır' o biricik 'insan'ın kalbine indirilmiştir... Kur'an'dır...


   Altıncı Bölüm: Mikro-âlemdeki Şirk

   - Şundan hiç kuşkunuz olmasın ki! Şirk-etler hayatımıza olan müdahalelerini arttıracaklardır... Çünkü onlar için; insan son derece karmaşık ileri bilgisayar programıdır. Hepimiz genlerimizi korumaya programlı bilgisayarlarız. Bilgisayarlar da karbona dayalı olmayan bir canlı türüdür.
   - Kendi yer-altı uzayından gelip dünyayı kurtaracak... Kaosa son verecek... 'DijitalMesih' hazırlığındalar! Ve sonra da 'YeniDijitalDünya'! Şirk-et Diktatörlüğü!
   - 'Her şeyin teorisi' dedikleri ve dünyada ne kadar insan varsa hepsini 'ekran'lara bağlayıp evlerinde esir aldıktan sonra tüm hayatlarını izleyebilecek o 'KuantumGöz'!
   - Dalga ve parçacık arasındaki o gidip gelmelerin arasına sızabilen o 'şey'ler... Bilin ki! Cenâb-ı Allah'ın 'nur'dan yapılmış ordularına hiçbir şey yapamazlar...
   - Tam da burada işte 'şeytanın gürültüsü'nü hatırlayalım yeniden... Bu gürültü bizi sadece makro âlemde rahatsız etmez ki! Mikro-âlemi de rahatsız eder... Tüm zerrelerimizi böler parçalar... İnsanın kendiyle! İnsanın kendisinin kâinatla olan 'bir'liğini bozar... 'Tevhid'e aykırıdır!
   - Asıl şirk mikro-âlemdedir... Buna dikkat çekmeye gayret ediyoruz! şeytan, dijital şirk-etleriyle vücudumuzun ve kâinatın 'bir' âhengini bozmak, parçalamak için yüzyıllardır uğraşıyor...
   - Bu kitabı bunun için yazdık! Nedir ki değil mi mikro-âlemdeki şirk? şeytanın iç sesiyle kımıldanışı! Kendi enerjisiyle; yılan oluşu!

   Yedinci Bölüm: Kurtuluş

   - Aklınızı kalbinizin içine alın... 'Kalb' vahyin yurdudur... Akıl, kalbin dışına çıkarsa şeytanın hilelerine aldanabilir ve haz girdabının içine düşer...
   - İslâm, gizli açık tüm hâllerimizle Allah Teâla'ya teslim olmaktır... Ancak o zaman müminin kalbinin içindeki 'nur' parlar... Ve şeytanın tuzaklarına karşı uyanık kalır... Gözündeki perdelerin kalkmasıyla da tüm hakikatler ortaya çıkar... Kalbindeki tevhid nuruyla 'bir'lenir... Kalb-î selim olur...
   - Gökyüzünü seyredin... Ağaçlara, kuşlara, o berrak su kaynaklarına, tabiatınıza bakın... Tabiatınızı sevin, koruyun, sahip çıkın... Cenâb-ı Allah'ın âyet-i kerîmeleri her yerdedir... 'Oku'yun! Tefekkür edin...
   - Şirk-etlerin tüm bu dijital günahlarından korunmak için de tek yapmanız gereken; yüzünüzü Kur'an'a dönmektir! Ey müminler... Elbette ki yüzünüzü Kur'an'a dönmek de yetmeyecektir... Kur'an'ın içine girin!

   Sekizinci Bölüm: Dijital Faşizm

   - Yüzyıllardır o yer-altı örgütlenmeleri! Kadim inisiyeler... Hepsinin o ilk âna yeniden dönebilmek içindir bütün faaliyetleri! Şaşırmayın ama! Kuantum fizikçiler de buna gayret ediyorlar... Ve tıp sektörü! Metalurji bilimi!
   - İnsanın körleşmesi o dijital ekranlar üzerinden olmuştur... Elbette ki orada kalmayacaktır dijitalleşme! Parmaklarınızın ucundan sanki sizin yönetiminizde gibiyken... Artık sizi yönetecektir... 'Kuantum damga'lanma budur!..
   - Dijitalleşmek, yapay zekâ, insan neslinin sonunu getirecektir... Ve bildiğimiz anlamıyla insan artık kalmayacaktır!.. Bu dijital sistem insanı robotlaştırırken... Robotları da insanlaştırmak hedeflidir!

   Dokuzuncu Bölüm: 'Sırr-ı Hakikat'

   - Her kim olurlarsa olsunlar. Kardeşliğimizi bozdurmamalıyız... Çünkü zaman... Ey Müslümanlar belki de 'Âhir Zaman'dır.
   - Ve kalbinizde 'hayatî sır' olanın farkına varacaksınız!.. şeytanın 'insan'la ilgili hiçbir zaman bilemeyeceği o 'kadim sır' belki de sizin kalbinizdedir...
   - Dünyada yaşadığınızı 'bir' an için unutun... Kendinizi gökyüzündeki bir gezegen gibi hissedin... Ve o gezegenin her zerresinde ne oluyorsa hissedebiliyorsunuz... Yani o gezegen sizden ibaret!
   - Ve şimdi elinizde tuttuğunuz kitabın teker teker harflerini düşünün... Ve kelimeler... Ve bütün kitap! Sonra da dünyadaki bütün kitaplar, harfler, kelimeler... Mânâlar!
   - İnsan, topraktandır... İnsanın tüm 'ölçü'sü toprağa göredir... Toprakta ne varsa insan içindir... Ağaç, çiçek, ekin, bulut, yağmur, deniz ve o ayaklarımızın altından akan berrak ırmaklar...
   - Kısacık şu dünya hayatı için... Ruhuyla ilişkisini kaybedenler bilsinler ki! Asıllarını! Cennet'i! Rablerine kavuşmayı kaybediyorlar... Oysa 'Ruh İyiliği' Cennet'e dönebilmemiz için vazgeçilmezdir...
   Stok Kodu
   :
   9786257685382
   Boyut
   :
   155-230
   Sayfa Sayısı
   :
   320
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2021-04
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat